Restkom - Systemy Komputerowe
   

 

 

 

 

CDN OPT!MA to nowoczesny, wielomodułowy program wspomagający codzienną pracę małej i średniej firmy oraz biura rachunkowego.

Cechą wyróżniającą program CDN OPT!MA jest jego pełne zintegrowanie. Dzięki niemu dane wpisane w każdym z modułów są dostęp­ne we wszystkich pozostałych - to jedyny taki program w tym segmencie rynku. Modułowa budowa CDN OPT!MA daje możliwość elastycz­nego konfigurowania programu do potrzeb firmy. Program ma rozbudowane funkcje analityczne - graficzna prezentacja danych po­zwala na szybką ocenę stanu przedsiębiorstwa, a Okno Informacji Bieżących na szybkie rozpo­częcie codziennej pracy każdego Użytkownika.

 

Moduły CDN OPT!MA:

:: Kasa/Bank
:: Faktury
:: Detal
:: Handel

:: Analizy
:: CRM
:: Księga Podatkowa i Handlowa
:: Środki Trwałe
:: Płace i Kadry
:: Biuro Rachunkowe

>> więcej

Program pracuje w środowisku Microsoft Windows. Umożliwia pracę w wersji jednosta­nowiskowej, jak również pozwala na efektywną pracę w sieci.
Kreator bazy danych ułatwi rozpoczęcie pracy z programem i konfigurację podstawowych funkcji. Natomiast ergonomiczny i przyjazny interfejs programu został przygotowany tak, aby praca z CDN OPT!MA była łatwa i intuicyjna.

CDN OPT!MA to profesjonalne narzędzie pracy dla biur rachunkowych i doradców podatko­wych, nagrodzone Najwyższym Wyróżnieniem "W - Rekomendowane przez Forum Doradców Podatkowych". Z myślą o tej grupie zawodowej stworzyliśmy specjalny moduł CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe, wspomagający codzienną pracę każdego biura. Moduł Biuro Rachunkowe usprawni nie tylko pracę operacyjną w obrębie obsługiwanych klientów, ale również raporto­wanie i prace administracyjne.

więcej informacji na stronie www.comarch.pl/cdn

Restkom Systemy Komputerowe 2008