Restkom - Systemy Komputerowe
   

 

 

 

 

 

 

Możliwości Programu

 • Intuicyjny i przejrzysty interfejs obsługiwany przez dowolną ilość osób (kelnerów, barmanów) za pomocą dotykowych monitorów lub terminali
 • Sprzedaż wraz z obsługą drukarek fiskalnych, możliwością wystawiania faktur VAT
  i słownikiem kontrahentów
 • Klawisze szybkiej sprzedaży obsługiwane z klawiatury ekranowej
 • Zarządzanie rachunkami oraz możliwość ich przyporządkowania do konkretnego stolika
 • Stały podgląd otwartych rachunków
 • Wiele poziomów cen, automatycznie przestawianych przez system według ustalonego
  harmonogramu
 • Dowolne formy płatności - gotówka, karta, przelew itp.
 • Ewidencja magazynowa: zakupy towarów (PZ), rozchody międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne (straty, cele reprezentacyjne), wyliczanie stanów magazynowych
  na bieżąco.
 • Raporty: kelnerów, sprzedaży, przychodów, rozchodów (wszystkie raporty można
  tworzyć za dowolne okresy określane z dokładnością do 1 minuty)
 • Dokładna kalkulacja potraw
 • Rabaty i napiwki
 • Bony kelnerskie - umożliwiają automatyczny wydruk zamówień na drukarkach zainstalowanych np. w kuchni, bufecie, na barze
 • Nowatorski system obsługi zamówień (np. w kuchni lub na barze) i ich realizacji za
  pomocą monitora dotykowego
 • Rachunki kelnerskie - umożliwia wydruk rachunku dla klienta jeszcze przed paragonem
  fiskalnym; rachunki te mogą mieć wygląd i rozmiar dostosowany np. do papieru firmowego
 • Inwentaryzacja - pozwala na wprowadzenie do programu spisu z natury i rozliczenie
  ewentualnych nadwyżek i niedoborów oraz dokonania korekty stanów magazynowych
  na podstawie tego arkusza spisowego.
 • Logowanie kartami magnetycznymi
 • Karty rabatowe (stałego klienta)
 • System nadawania i kontroli uprawnień do poszczególnych funkcji programu.
 • Możliwość zdalnego serwisowania systemu (łącze internetowe)


Pobierz ulotkę informacyjną

>> więcej

Założenia systemowe

Sprzedaż

Sprzedaż odbywa się na stanowiskach komputerowych wyposażonych docelowo w drukarki fiskalne. Stanowiska mogą być obsługiwane przez dowolną ilość osób (kelnerów, barmanów), które przyjmują zamówienia i wprowadzają zamówione potrawy na otwarte rachunki. Kończąc transakcję można wydrukować rachunek kelnerski dla Klienta, a następnie paragon fiskalny. Oprogramowanie restauracyjne automatycznie kieruje zamówienia określonych potraw na drukarki bonowe zainstalowane w kuchni i w barze. Stanowiska sprzedaży mogą być wyposażone w drukarki laserowe do wydruku faktur.

Program BAR WIN prowadzi gospodarkę magazynową w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż na stanowiskach kelnerskich. Program posiada rozbudowane możliwości przy tworzeniu kalkulacji potrawy, dzięki czemu zawsze na bieżąco dane towary są rozchodowane. W każdej chwili może wygenerować raport informujący np. o aktualnych stanach magazynów, czy też o wartości utargu za dany okres. Jego intuicyjny interfejs pozwala na bardzo łatwą pracę z programem.

Administracja.

Do celów administracyjnych i rozliczeniowych w biurze zostanie zainstalowany komputer z drukarką
i oprogramowaniem biurowym mający jednocześnie dostęp do całego systemu obsługi gastronomicznej w oparciu o system sieciowy. Komputer ten będzie również umożliwiał drukowanie faktur VAT do paragonów wystawianych w programie.

 

Przykładowe wizualizacje z programu

BARWIN - Tworzenie rachunków w programie
BARWIN - Menu dodawania nowych pozycji
BARWIN - Obsługa zamówień
BARWIN - Tworzenie dokumentów magazynowych

ZOBACZ też DOS-ową wersję naszego programu, z którego korzystają zarówno duże restauracje jak i mniejsze lokale.


 

Restkom Systemy Komputerowe 2008