Restkom - Systemy Komputerowe
   

 

 

Moduł Analizy

Moduł Analizy służy kadrze zarządzającej do zbierania i prezentacji danych w dowolnym przekroju, co znacznie ułatwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Dzięki dostępowi do wszystkich danych decyzje podejmowane są w oparciu o pewne i aktualne informacje. Z programu można uzyskać kilkaset różnego rodzaju analiz, wykorzystujących dane ze wszystkich modułów np.: analiza sprzedaży, stanu środków pieniężnych, struktury należności i zobowiązań, zestawienie przychodów i kosztów, analiza struktury majątku.

Wyniki przedstawiane są jako zestawienia, tabele zmiennych oraz w postaci dynamicznych wykresów: kołowych, słupkowych lub liniowych.

 

 

Restkom Systemy Komputerowe 2008