Restkom - Systemy Komputerowe
   

 

 

Moduł Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się centralnym miejscem pracy biura rachunkowego. Umożliwia wykorzystanie swobodnie definiowanych atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać cechy każdego kontrahenta. Daje również możliwości kontroli nad poszczególnymi etapami pracy z dokumentami klienta. Pozwala zarządzać zadaniami i kontrolować je, organizować pracę oraz ewidencjonować postępy w procesie rozliczenia klientów. Dzięki dostępnym raportom umożliwia dokładną analizę rentowności obsługi poszczególnych klientów, a także analizę efektywności pracy poszczególnych pracowników. Moduł Biuro Rachunkowe jest zintegro­wany z programem CDN OPT!MA. Pełni również rolę administracyjną, pozwala wykonywać seryjne operacje na wybranych lub wszystkich bazach danych CDN OPT!MA. Są to m.in. kopie bezpieczeństwa, konwersje baz danych oraz wydruki deklaracji z poszczególnych baz danych. Moduł Biuro Rachunkowe posiada możliwości tworzenia raportów wykorzystujących dane znajdujące się w bazach CDN OPT!MA. Raporty mogą dotyczyć ilości wprowadzonych, zatwierdzonych, zaksięgowanych dokumentów poszczególnych klientów.

Restkom Systemy Komputerowe 2008