Restkom - Systemy Komputerowe
   

 

 

Moduł CRM

Moduł CRM to doskonałe narzędzie ułatwiające obsługę klientów firmy poprzez rejestrację kontaktów. W ramach każdego zapisu możliwe jest zanotowanie opisu przebiegu, czasu rozmowy itp. Jednym z elementów modułu jest możliwość planowania zadań do wykonania przez pracowników. Ustalenie kto jest opiekunem zadania, terminu realizacji, czy ustawienie priorytetu pozwala planować i nadzorować pracę zespołu. Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z klientami na kolejnych etapach sprzedaży.
Program umożliwia dodatkowo kojarzenie wystawionych dokumentów handlowych, innych kontaktów czy zadań, oraz plików w dowolnym formacie z określonym kontaktem lub zadaniem.

Okno Informacji Bieżących i pasek skrótów
Ważnym elementem programu jest Okno Informacji Bieżących, które pozwala na przedsta­wienie w jednym miejscu ważnych dla użytkownika w danym momencie informacji.
Mogą to być:
:: stan środków finansowych,
:: kwoty niezrealizowanych zobowiązań,
:: zaległe zadania i zadania na dzisiaj,
:: niezrealizowane deklaracje,
:: listy przeterminowanych rezerwacji lub zamówień itp.

Na komfort pracy użytkowników CDN OPT!MA wpływa nowoczesny i przyjazny wygląd programu ułatwiający rozpoczęcie pracy z programem oraz późniejsze jego użytkowanie. Obsługa okien i list jest niezwykle intuicyjna i prosta, a dodatkowe ułatwienie stanowi pasek skrótów, który można definiować zgodnie z indywidualnymi potrzebami operatora

 

Restkom Systemy Komputerowe 2008