Restkom - Systemy Komputerowe
   

 

 

Moduł Faktury

Moduł Faktury umożliwia łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury można wysta­wiać w cenach "od netto" i "od brutto" oraz w walutach obcych) i zapewnia pełną integrację z dokonywanymi płatnościami. Program jest dostosowany do wymiany handlowej z kontra­hentami z Unii Europejskiej m.in. umożliwiając rejestrację transakcji wewnątrzwspólnotowych (także trójstronnych) oraz wyliczanie i przygotowanie uproszczonej deklaracji INTRASTAT - informacji o przemieszczeniach towarów w ramach Unii Europejskiej. Deklarację można przygotować w postaci elektronicznej i przesłać do właściwej Izby Celnej.
Dla użytkowników często pracujących z określoną grupą klientów, przygotowane jest Okno Sprzedaży Dedykowanej. Udostępniane w nim informacje o stanie rozliczeń z kontrahentem, możliwość generowania dokumentów handlowych oraz przegląd zadań CRM i graficzna analiza sprzedaży czynią z okna sprzedaży dedykowanej centralne miejsce obsługi stałych klientów.

 

Restkom Systemy Komputerowe 2008