Restkom - Systemy Komputerowe
   

 

 

Moduł Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank to centralne miejsce, w którym zbierane są wszystkie dane o wpływach i wydatkach firmy. Pozwala to nie tylko na bieżące analizy przepływu środków pieniężnych i ich kontrolę, ale również na generowanie prognoz.
Program CDN OPT!MA zapewnia elektroniczne przesyłanie danych do banku (pozwala na przy­gotowanie i wysłanie do wskazanego banku zestawu przelewów). CDN OPT!MA otrzymał certyfikat zgodności z systemem Bankowości Elektronicznej BPH - SILVER CERTIFIED PARTNER.
Moduł Kasa/Bank umożliwia m.in.:
:: pracę w oparciu o dowolną ilość rejestrów kasowych i bankowych, również dla walut obcych,
:: powiązanie rejestrów z wybraną walutą lub operatorem,
:: przypisanie kilku typów kursu dla jednej waluty,
:: wykonanie analiz przepływów finansowych,
:: generowanie automatycznych kompensat, ponagleń zapłaty i not odsetkowych,
:: rozliczanie planowanych płatności z wprowadzanymi zapisami kasowymi i bankowymi.

Restkom Systemy Komputerowe 2008