Restkom - Systemy Komputerowe
   

 

 

Moduł Księga Podatkowa, Księga Handlowa

W działach księgowości wprowadza się kilkaset dekretów dziennie. Program CDN OPT!MA wspiera w tej sytuacji użytkownika poprzez tzw. schematy księgowe, dzięki którym można automatycznie dekretować dokumenty w oparciu o własny plan kont. Schematy księgowań i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawianie się błędów. Istnieje możliwość tworzenia wielopoziomowego planu kont oraz wygodnego podziału na dzienniki cząstkowe, czy podrejestry rejestru VAT. Program umożliwia automatyczne zakładanie kont analitycznych. Do rejestracji księgowań dokonywanych regularnie (np. co miesiąc, co kwartał) można wykorzystać funkcję księgowań okresowych. Program liczy automatycznie wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe, które mogą uwzględniać zapisy niezatwierdzone. Pozwala to na natychmiastową identyfikację potencjalnych obciążeń podat­kowych firmy lub właściciela. Ewidencje dodatkowe to możliwość oddzielnego zapisywania przychodów i kosztów, informacji gdzie można rejestrować np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia, itp. Takie ewidencje mogą być szczególnie przydatne nie tylko księgowym, ale również kadrze zarządzającej.
Program jest aktualizowany na bieżąco w stosunku do zmieniających się polskich przepi­sów oraz wymagań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej umożliwiając m.in.: generowanie najnowszej deklaracji VAT-7 i Kwartalnej Deklaracji Podsumowującej VAT-UE.

Program CDN OPT!MA posiada rozszerzony moduł Księga Handlowa Plus zawierający dodat­kowo obsługę kont walutowych. Moduł ten pozwala ewidencjonować zdarzenia na kontach walutowych już od momentu wprowadzenia Bilansu Otwarcia w walucie obcej. W Księdze Handlowej Plus można prowadzić kontrolę sald kont rozrachunkowych, pozyskiwać informacje o obrotach i saldach danego konta, a także przeliczać zestawienia obrotów i sald i sporządzać wydruki w określonej walucie.

 

Restkom Systemy Komputerowe 2008